Services

Van data strategie tot en met implementatie leveren wij een volledig portfolio aan services voor data management en data governance. Hier vind u meer details over onze consultancy diensten, quick scans, kick-start pakketen en trainingen.

Digitale transformatie

Mensen, processen en technologie vormen samen het fundament van duurzame transformaties voor ondernemingen. Als een centraal element van uw digitale transformatie zijn daarom ook overkoepelend alle drie pijlers van belang voor uw datastrategie. cimt helpt organisaties met de vertaling van de bedrijfsstrategie naar een bijpassende data strategie en data management roadmap. Hiervoor zetten wij bewezen raamwerken voor data strategie en management in met een holistisch aanpak maar ook met het oog voor details.

Architectuur

Veel ondernemingen hebben een “cloud first” strategie. Maar bijna alle ondernemingen hebben ook legacy, “onPremise” of dan wel in een datacentrum elders. Welke route moet worden bewandeld om van “onPremise” naar een (hybrid) cloud omgeving te komen? Er zijn volwassene cloud producten op de markt voor dataverwerking en dataopslag, zoals bijv. data warehouse. Echter een bigbang transitie naar de cloud behoort niet vaak tot de opties, immers de winkel moet openblijven. Gezamenlijk met u bepalen wij de meest geschikte aanpak voor uw individuele situatie: Na een deep-dive sessie van de bestaande architectuur, gaan we aan de slag om een doelarchitectuur en roadmap samen te stellen.

Data Engineering

Als wij over data engineering spreken gaat het over data in beweging. Dit omvat onze technische expertise met de implementatie van onder andere data en integratie vraagstukken, data pipelines, data warehouses of data migraties. Onze ervaring passen we hierbij breed, sector onafhankelijk en op basis van schaalbare architecturen en technologieën toe. We werken als enabler samen met onze klanten en zorgen door opleidingen en training-on-the-job ervoor, dat best practices voor ETL / ELT, data modellering, API integraties, etc. toegepast en aan ontwikkel- en beheerteams overgedragen worden.

SERVICES IN DETAIL

Wij hanteren een overkoepelende aanpak voor data management. Onze expertise ligt op het gebied van data governance, data engineering, data virtualisatie, business intelligence, datawarehousing, data science & big data. Onze services zijn gebaseerd op bewezen raamwerken en methodieken. Wij werken met strategische partners en resultaatgericht voor onze klanten.