Information Management Experts

cimt is een onafhankelijke, gewaardeerde en betrouwbare partner voor consulting- en technologie-services. We helpen onze klanten met transformatie projecten om resultaten en concurrentievermogen te verbeteren.
cimt levert geïntegreerde oplossingen gebaseerd op diepgaande domeinkennis en moderne technologie.

Onze filosofie

Wij zien het onderwerp informatie management als managementopgave in samenhang met een brede benadering van processen, mensen en techniek. Onze oplossingen worden holistisch ontworpen en op maat toegesneden, omdat ze daardoor een concurrentievoordeel voor onze klanten worden. Wij zetten daarbij in op algemeen erkende standaarden en actuele tools en technologieën. De zelfstandigheid van onze onderneming en de product- en platform onafhankelijke, oplossingsgeöriënteerde aanpak vormen de basis, om u zonder omwegen en uitsluitend naar uw behoeftes te adviseren, zonder ondernemingsaspecten te passeren.

Onze expertise

Onze competentie wordt gevormd door onze partners en senior consultants met ruime ervaring in management en IT-consulting en hoog gekwalificeerde talenten die ons team als afgestudeerden of als young professionals versterken.

Onze know-how in verschillende industrieën is ontstaan uit duurzame samenwerking met onze klanten – stuk voor stuk leiders in hun branches. Ons hoofddoel is het leveren van excellente oplossingen, zowel in termen van kwaliteit alsook in termen van service. Dit hebben we inmiddels in meer dan 1.000 projecten mogen bewijzen. Naast onze vakkundigheid op technologisch gebied zijn we trots op onze voortreffelijke reputatie als adviespartner in architectuurvraagstukken en transformatieprojecten.

Omdat data- en applicatie integratie de kern vormen van informatie management, zijn de services die cimt verleent gebaseerd op deze fundamentele componenten.

Onze medewerkers

Onze medewerkers maken ons bijzonder. Ze brengen naast hun expertise ook ambitie mee, om kwalitatief hoogwaardige en doelgerichte oplossingen te leveren. Naast technische kennis bezitten onze medewerkers ook de noodzakelijke soft skills om projecten succesvol uit te voeren en op te leveren.

  • Wij denken altijd oplossingsgeöriënteerd.
  • Wij werken op een betrokken wijze en met sturing.
  • Wij nemen onze verantwoordelijkheid, ook in kritische projectsituaties.
  • Wij zijn teamplayers en partners van onze klanten.
  • Wij zijn zowel lokaal als internationaal inzetbaar.