Master Data Management (MDM) staat volop in de belangstelling. Toch wordt het begrip vaak verkeerd geïnterpreteerd. Wat houdt MDM nu wel en niet in en hoe zou een MDM-oplossing eruit moeten zien? In dit tweede blog over Master Data Management zetten we de fabels en feiten op een rij.

Fabel 1: MDM gaat over het implementeren van technologie.

Feit: Uiteraard speelt techniek een belangrijke rol, maar deze is bij MDM van ondergeschikt belang. Uiteindelijk gaat het vooral om het optimaliseren van bedrijfsprocessen. MDM is daarin faciliterend.

Fabel 2: MDM is een IT-aangelegenheid.

Feit: MDM is een organisatiebrede kwestie. IT moet het MDM-initiatief ondersteunen, maar uiteindelijk moet het gedragen worden door het management. Zonder grondslag voor de financiering is MDM uiteraard gedoemd te mislukken.

Fabel 3: Metadata is de sleutel tot MDM.

Feit: Sommige partijen kijken puur vanuit de techniek naar MDM. Het is echter vooral van belang om MDM organisatiebreed te benaderen.

Fabel 4: MDM is een project.

Feit: MDM is geen traditioneel project, maar veel meer een programma. Het verandert de manier van data creëren en beheren, en daarvoor is een benadering op zowel micro- als macroniveau nodig. Door MDM ontstaan nieuwe functies en verantwoordelijkheden in de organisatie. Betrokkenheid van het management is ook daarom van groot belang.

Fabel 5: MDM is te omvangrijk.

Feit: MDM kan het beste gefaseerd per domein worden aangepakt. Door het stap voor stap in te voeren, kan er indien nodig tijdig worden bijgestuurd. Hierdoor blijven ook de financiële risico’s beperkt.

Fabel 6: MDM is alleen geschikt voor grote, complexe ondernemingen.

Feit: Ook in kleinere organisaties worden vaak meerdere systemen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan producten die voorkomen in een ERP-pakket en in een  product-informatiemanagementsysteem. Zodra een organisatie twee of meerdere systemen heeft waarin dezelfde data voorkomt, is MDM zinvol.

Fabel 7: Als je gebruikmaakt van een ERP-pakket, is MDM niet nodig.

Feit: ERP-oplossingen zijn vaak gebaseerd op een aantal modules. Bedrijfsprocessen gaan echter verder dan alleen modules.

Fabel 8: Een Enterprise Data Warehouse maakt MDM overbodig.

Feit: Een Enterprise Data Warehouse is vooral geschikt voor rapportages, terwijl MDM juist veel meer gericht is op ondersteuning en optimalisering van de bedrijfsprocessen.

Fabel 9: MDM staat los van governance en datakwaliteit.

Feit: MDM heeft juist alles te maken met governance. Het bewaken van de datakwaliteit is voorwaarde nummer 1 voor een goede MDM-implementatie.

Fabel 10: Alle partijen die MDM-oplossingen leveren, bieden hetzelfde.

Feit: MDM is complex en geen twee MDM-oplossingen zijn gelijk. Er zijn veel partijen die oplossingen voor MDM aanbieden, maar niet elke partij is geschikt om een MDM-oplossing te implementeren. Sommige partijen hebben geen ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Daarnaast komt het vaak voor dat een partij een heel specifieke oplossing heeft voor MDM, toegesneden op één bepaald domein, terwijl MDM binnen veel organisaties juist een multi-domein-aanpak vereist.

De juiste MDM-oplossing kiezen

Ga dus alleen in zee met een partij die ruime ervaring heeft met MDM-implementaties. Vraag in welke domeinen de onderneming ervaring heeft en bekijk welke specifieke bedrijfskennis ze hebben. Komt u er niet uit, dan kunt u ook altijd informeren bij de partij die het MDM-platform levert.

 

Lees ook ons eerdere blog over Master Data Management – de sleutel tot succes.