Struikelt u in uw organisatie ook over de Excelsheets en andere documenten die her en der zijn opgeslagen en worden uitgewisseld met uw klanten en business partners? Bent u hierop volledig de grip kwijt? En heeft uw IT-afdeling ook te kampen met een gebrek aan tijd en capaciteit om gebruikers bij al hun informatiebehoeften te assisteren? Selfservice integratie of ‘do it yourself’ kan de oplossing zijn.

Stel, na een week op een vakbeurs komt de marketingafdeling terug naar kantoor met tientallen nieuwe leads, die de medewerkers – uiteraard met de beste bedoelingen – hebben opgeslagen in Excelsheets. Voordat er echter iets met die data kan worden gedaan, moeten medewerkers de gegevens eerst in verschillende applicaties invoeren. Een tijdrovend karwei, waarbij bovendien risico’s als data-inconsistentie en dubbelingen niet ondenkbaar zijn.

Gegevens beschikbaar maken

Bovenstaand scenario schetst hoe het er traditioneel in veel ondernemingen nog aan toe gaat. Volledig buiten het zicht en de controle van de IT-organisatie om gebruiken medewerkers Excelsheets voor het bijhouden, meten en bewerken van data. Maar zonder IT-kennis is het vrijwel onmogelijk om de gegevens voor andere bedrijfstoepassingen beschikbaar te maken. En dat terwijl de IT-afdeling het vaak al druk genoeg heeft…

Do it yourself

Selfservice cloud integratie of ‘do it yourself’ kan uitkomst bieden. Een platform dat eindgebruikers in staat stelt zelf hun informatiebehoefte te regelen door verschillende applicaties met elkaar to koppelen op basis van parametrisatie van reeds beschikbare componenten, zonder daarvoor een beroep te hoeven doen op de IT-organisatie.

Van doorsnee gebruiker naar power user

Talend Cloud Integration is zo’n selfservice oplossing, waarmee gebruikers eenvoudig on-premise en cloudappplicaties kunnen integreren, op dezelfde wijze als ze gewend zijn Excelsheets te maken. Met het belangrijke verschil dat deze ‘Excelsheets’ nu gereguleerd en onder controle van de IT-afdeling zijn. ‘Do it yourself’ verandert gewone eindgebruikers in power users, die voorheen ontoegankelijke data nu eenvoudig en zelfstandig in informatie kunnen transformeren.

Wilt u meer weten over de voordelen van selfservice integratie? In ons volgende blog leest u er meer over. Geen zin om te wachten? Neem dan nu contact op met cimt!